Dryp fra træerne langfredag

Drypper det fra træerne langfredag morgen, kan bonden roligt give foder til dyrene (i modsat fald skal der spares)