Orienter dig bredt

Lyt ikke kun til dem, du anser for at være dine venner, men lyt til alle

Anonym