Hvordan gør jeg?

Her kan du se hvordan du kommer i gang med at læse nyhedsgrupper.

Der er ikke ikke nogle af programmerne der er mere rigtige end andre, selv om man godt kan få det indtryk i nogle nyhedsgrupper. Fx er Outlook Express meget udskældt. Det rigtige program er det du synes bedst om.

Jeg er lidt handicappet af at have en Windows-maskine. Det betyder at jeg ikke har erfaring med newsreadere til en Mac, men hvis du har lyst til at beskrive et eller flere af slagsen sender du mig bare en mail med beskrivelsen, så putter jeg den på siden her.

Der er mange newsreadere at vælge mellem, det er en smagssag hvad man synes er bedst, så derfor er mit råd: prøv dig frem.

Netikette

Netikette er en sammentrækning af net og etikette, altså nogle anbefalinger af hvordan du ideelt set bør opføre dig. Hvis vi alle følger de gode råd er nyhedsgrupperne et godt sted at være.

Som udgangspunkt bør du altid være høflig. Der er dog grupper, hvor du kan komme af med al din opsparede galde ved at svine andre til - fx. gruppen alt.flame med undergrupper.

Hav humor

Husk på at alle kan læse det du skriver. Selv om det er let at blive revet med i en diskussion - og måske blive ubehagelig i tonen - må du ikke regne med at du altid kan overbevise andre om at det er din måde at se tingene på, der er den rigtige. Uanset om du har ret er det ikke det samme som at du får ret.

Selv om du hidser dig op får du ikke ret af den grund. Til gengæld kan du risikere at de andre i nyhedsgrupperne synes du er "træls" og at de ikke tager dig seriøst. Skriv tingene på en pæn - og gerne morsom - måde. Så når du meget længere.

Hav respekt

Fat dig i korthed. Det kan godt være du er klog, men hvis du er rigtig klog kan du svare kort og præcist. På den måde kommer diskussionen hurtigt videre til gavn for alle.

Det er ikke alle der mestrer retsstavning, faktisk er det ikke ret mange. Derfor gør det ikke noget hvis du staver forkert - men prøv alligevel at stave rigtigt. Nogle gange kan en sætning få en fuldstændig anden betydning hvis der er for mange fejl i den, hvis den da er til at forstå.

Det kan også være en god ide at undgå fremmedord og forkortelser. Det er ikke sikkert "de andre" forstår ordet eller forkortelsen på samme måde som dig og så ender det hele i en gang grød der ikke har noget med dit spørgsmål at gøre. Og så er du jo lige vidt.

Genrelt kan det det sammenfattes således: Man hårdt ned på folk, der fx

  • laver en tests i andre grupper end news:dk.test
  • sender binære filer vedhæftet indlæg (undtagen - naturligvis - i grupper der er beregnet til det), f.eks. billeder. Skriv hellere en URL og læg filen på din webside blander HTML og usenet sammen
  • laver for lange signaturer
  • quoter (citerer) for meget
  • sender det samme indlæg i for mange grupper
  • skriver med STORE BOGSTAVER (råber)
  • vedhæfter V-cards (facilitet i Netscape) og lignende overflødigheder
  • skriver dit svar FØR det du svarer på. Det bedste du kan gøre er, at lade ca. 2 linier af det oprindelig indlæg stå (den del du svarer på) og UNDER dette skriver du dit svar

Gode råd

Følgende retningslinier et godt udgangspunkt.

Formålet med en diskussion er at nå frem til et fælles mål - ikke at starte en mudderkamp. Man skal derfor behandle sin diskussionspartner med respekt.

Brug altid et sagligt sprog. Lad dig ikke provokere, hvis diskussionspartneren bruger et usagligt sprog.

Undgå ironi. Én ting er sikkert, og det er at ironi slår bedre igennem når man snakker sammen end når man skriver sammen. Næsten alle forsøg på skriftlig ironi fører til misforståelser, især hvis diskussionsparterne ikke kender hinanden særligt godt.

Hvis diskussionspartnerens argumenter er uklare, så skal de tolkes ud fra det der giver mest rimelig mening. Skriv gerne, hvordan du forstår uklarhederne.

Til fagmanden: du har til opgave at formidle dine argumenter på en letforståelig måde, således at lægmanden kan forstå dem, og følge med i diskussionen.

Til lægmanden: du har til opgave at sætte dig ind i det emneområde der diskuteres. Hvis du er i tvivl om noget så spørg i stedet for at kritisere, og lad være med at bruge argumenter som ikke er velbegrundede.

Ellers er der rimeligt frit slag. Men husk at være høflig - det kommer du længst med.

Jo mere specialiseret en gruppe er (populært sagt: jo længere nede i hierarkiet gruppen er) desto højere niveau starter diskussionen på. I dk.edb.internet er diskussionen for alle, men i dk.edb.internet.webdesign.serverside skal man vide lidt om tingene for at kunne deltage.

Og så lige en sidste ting: "Everybody's Free (To Wear Sunscreen)" (Baz Lurmann, 1997).