I badet

Brunetten til blondinen der var i bad.

Brunetten: "Hvad laver du?"

Blondinen: "Jeg vasker hår!"

Brunetten: "Skal du så ikke bruge vand?"

Blondinen: "Hallo spasser, der står altså, at det er til "tørt hår".."