Hvilket køn er en computer

En spansklærer forklarede eleverne, at navneord på spansk er enten hunkøn eller hankøn.

Hus er f.eks. hunkøn. Blyant er imidlertid hankøn.

En elev spurgte: 'Hvilket køn er computer?'

I stedet for at svare, delte læreren klassen i to grupper, mænd og kvinder, og bad dem selv afgøre, om ordet computer er hankøn eller hunkøn. Hver gruppe blev bedt om at give 4 grunde til deres beslutning.

Mændenes gruppe besluttede, at computer skulle defineres som et hunkønsord: 'la computadora' med begrundelserne:

  1. Ingen bortset fra producenten forstår deres inderste logik
  2. Det sprog, de bruger til at kommunikere med andre computere, kan ikke oversættes for andre
  3. Selv den mindste fejltagelse bliver lagret i langtidshukommelsen for at kunne hentes frem senere.
  4. Så snart du har bestemt dig for en, bruger du halvdelen af din løn på at købe ekstra udstyr.

(Det bliver endnu bedre!)

Kvindernes gruppe besluttede imidlertid, at ordet computer var hankøn ('el computador'), fordi:

  1. For at få den til at gøre noget som helst, skal du først tænde den.
  2. Den har en masse data, men kan stadigvæk ikke tænke selvstændigt.
  3. Det er meningen, at den skal løse dine problemer, men halvdelen af tiden ER den dit problem.
  4. Så snart du har købt en, finder du ud af, at hvis du havde ventet lidt længere, kunne du have fået en bedre model.

Kvinderne vandt!