At blive fuldkommen

Læsning skaber en oplyst mand, overvejelser en viis mand, handlinger en fuldkommen mand

Begavelse

Begavelse er evnen til at lære. Intelligens er evnen til at bruge det, man har lært

Efterlev dine egne regler

Er det ikke mærkeligt, at menneskene så gerne kæmper for religionen, og så nødig lever efter dens forskrifter?

Husk at lytte

Jo mere vi tænker på at tale, jo sværere er det at lytte

Vær taknemmelig

Utaknemlighed er altid en slags svaghed. Jeg har aldrig set, at dygtige mennesker var utaknemlige

Beløn det gode

Hvad hjælper det at fordrive ondt med ondt, hvis vi glemmer at belønne det gode

Om at tænke

At lære uden at tænke har ingen værdi. At tænke uden at lære er farligt

Se en sag fra alle sider

Den, der kun kender den ene side af en sag, kender heller ikke den

Nyd nuet

Vi nyder sjældent nuet, mens vi venter utålmodigt

Om at opfatte

Trods vi hører, ser og taler nøjagtigt, undgås næppe at opfatte fejlagtigt