Kopi eller original

Den meste originalitet består i at efterligne nogle, der ikke efterligner ret mange