Frank Wedekind

Censur

Censur er et system, som viser værdien af ting ved at forbyde dem.

Udgiv indhold